– Tất cả các khách hàng mới, chủ đầu tư: áp dụng mức giá niêm yết (không chiết khấu
– Các khách hàng cũ đã mua hàng, khách hàng mới là đơn vị thi công: hưởng mức chiết khấu 5%/giá niêm yết. (có giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ chứng minh được là đơn vị thi công)
– Khách hàng đại lý:
+ Đơn hàng dưới 50 triệu: áp dụng mức chiết khấu 10%/ giá niêm yết.
+ Đơn hàng trên 50 triệu: áp dụng mức chiết khấu 15%/ giá niêm yết.
+ Toàn bộ các đại lý phân phối cũ đã hết hạn hợp đồng, kinh doanh thông báo ký lại để được áp dụng mức chiết khấu 10%
+ Đơn vị nào không ký lại hợp đồng đại lý đều hưởng ck 5% như các đơn vị thi công khác.
Đăng Ký Đại Lý